• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
معرفي بخش

باسمه تعالی

عملکرد بخش تحقیقات منابع طبیعی استان بوشهر در راستای اثرسنجی تولید و اقتصاد

بخش تحقیقات منابع طبیعی استان بوشهر از سال 1372 آغاز بکار کرده است و با برنامه های راهبردی و اجرای پروژه های کاربردی توانسته است به اهداف خود نزدیک گردد.

 

برنامه تحقیقاتی  گروه تحقیقات مرتع

 اعمال مدیریت صحیح بر مراتع و بهره برداری علمی و اصولی از مراتع، ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح و احیای مراتع، بررسی سیستم های بهره برداری از مراتع قابلیت کاربرد گونه های مرتعی در عرصه دیم زارها، آت اکولوژی مهمترین گیاهان مرتعی، شناخت مناطق اکولوژی استان و حفظ ذخایر گیاهی از جمله برنامه های گروه تحقیقاتی مرتع می باشد.  اجرای طرح های تحقیقاتی اعمال مدیریت صحیخ بر مراتع و بهره برداری علمی و اصولی از مراتع، بررسی  و ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح و احیای مراتع، معرفی گونه های علوفه ای مناسب برای اراضی استان، شناسایی پتانسیل گونه های مرتعی که قابلیت کاربرد در دیم زار ها دارد، آت اکولوژی مهمترین گیاهان مرتعی استان، تهیه علوفه قابل برداشت مراتع، تعیین میزان تولید و مصرف علوفه مراتع و بررسی مدیریت های کنونی بر مراتع استان جهت تعیین مدیریت مناسب از جمله طرح های کاربردی گروه می باشد.

 

برنامه تحقیقاتی گروه تحقیقات جنگل

 تحقیقات روی مدیریت پایدار جنگل ها، جنگلشناسی نزدیک به طبیعت، برداشت کمتر از توده های جنگلی ، اکولوژی جنگل، بهره برداری صحیح و اقتصادی، روش های تولید نهال و جنگلکاری از جمله اهداف این گروه تحقیقاتی می باشد که در این راستا طرح های تحقیقاتی مطالعه شناخت رویشگاه های جنگلی، اکولوژی گونه های درختی و درختچه ای استان بوشهر، بررسی و مطالعه بهره برداری از محصولات فرعی گونه های درختی و درختچه ای استان، روش های جنگل کاری و تولید نهال گونه های بومی، طرح های زراعت چوب با گونه ای بومی و غیر بومی، دور آبیاری و جنگل کاری پیشاهنگ، و غیره می باشد.

 

 برنامه تحقیقاتی گروه تحقیقات گیاهشناسی و گیاهان دارویی

جمع آوری و شناسایی و نگهداری گیاهان استان، حفاظت از تنوع زیستی، نگارش فلور استان، جمع آوری، شناسایی، کشت و اهلی کردن و بررسی مواد موثره گیاهان دارویی استان ، تولید دارو هایی با منشا گیاهی، جایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی، تحقیقات گسترده و توسعه گیاه دارویی آلوئه ورا بصورت ویژه از جمله برنامه های تحقیقاتی می باشد. طرح های تحقیقاتی نگهداری نمونه های گیاهی استان و توسعه هرباریوم، شناسایی و معرفی گونه های جدید برای دنیا، تهیه و نگارش فلور استان، تحقیق و بررسی در زمینه شناخت و معرفی توان استاناز نظر گیاهان دارویی و محصولات فرعی جنگل و مرتع، احداث کلکسیون زنده گیاهان دارویی و معطر استان، تحقیق و بررسی اطلاعات استانی در زمینه کاربرد گیاهان دارویی، شناسایی کمی و کیفی مواد موثره گیاهان دارویی استان، تحقیقات خاص و توسعه کشت گیاه دارویی آلوئه ورا در استان از جمله فعالیتهای این گروه تحقیقاتی می باشد.

 

برنامه تحقیقاتی گروه تحقیقات حفاظت و حمایت

شناسایی و مطالعه زیست شناسی و اکولوژی آفات و عوامل بیماریزا در جنگل ها و مراتع، شناسایی و مطالعه بیولوژی حشرات مفید ، شناسایی آلاینده های زیست محیطی موثر ار جمله برنامه های این گروه می باشد که در این راستا طرح های تحقیقاتی شناسایی و مطالعه زیست شناسی و اکولوژی آفات و عوامل بیماریزا در جنگل ها و مراتع، شناسایی و مطالعه بیولوژی و کارایی حشرات مفید به منظور استفاده اقتصادی از آنها، شناسایی و مطالعه آلاینده های زیست محیطی و عوامل تخریب روی پوششهای گیاهی مهم، بررسی روشهای تولید انبوه حشرات مفید شامل پارازیتویید ها و شکارچی ها، استفاده از عصاره گونه های مهم جهت استفاده در تولید حشره کش های گیاهی در دست اجرا و یا خاتمه یافته است.

 

برنامه تحقیقات گروه تحقیقات بیابان

فعالیت در زمینه مهار بیابانزایی و مدیریت زیست بوم بیابان، معرفی و مهار عوامل بیابان زایی، مدیریت منابع و اندوخته های طبیعی در زیست بوم بیابان، مهار بیابان زایی، تحقیق در منشا ماسه های روان و روش تثبیت پایدار آن از جمله برنامه های این گروه می باشد. طرح های تحقیقاتی در دست اجرا و یا انجام شده شامل: شناسایی و جدا سازی محدودیتهای مختلف مناطق بیابانی و تهیه نقشه های لازم، پتانسیل یابی مناطق بیابانی استان با محدودیت های مختلف، راهکارهای عملی جهت مقابله با بیابان زایی، منشا یابی تپه های ماسه ای و راههای تثبیت آنها، تهیه شاخص های بیابان در استان بوشهر می باشد.

 

نتایج حاصل از برنامه ها ی مدون تحقیقاتی و اجرای طرح های تحقیقاتی بخش عبارتند از :

توسعه و تحقیقات پیرامون جلبک های دریایی جهت خوراک دام، انسان ، تولیدات صنعتی و دارویی و بعنوان یک پتانسیل مهم در مناطقی که با خشکسالی های پیاپی مواجهه هستند، می تواند اشتغال عظیمی از نیروهای کاری در صنعت، بهداشتی، و خوراکی ایجاد نمود. توسعه گیاه دارویی آلوئه ورا از سطح تحقیقات به سطح مزرعه و در حال حاضر خارج شدن از استان و توسعه در سراسر کشور گام بزرگ بخش تحقیقات منابع طبیعی استان بوشهر می باشند. اشتغال در رابطه با فروش برگ، فروش پاجوش، بازاریابی، فروش تولیدات شامل: پماد، شامپو، صابون،انواع کرم ها، نوشیدنی و کمپوتها از جمله حاصل نتایج طرح های این بخش می باشد. توسعه جنگل کاری با گونه های بومی، تحقیقات پیرامون کنار و ایجاد باغات کنار پیوندی در سطح استان و درآمد اقتصادی بالا، توسعه عسل با طعم های کنار حاصل فعالیت های تحقیقاتی ترویجی این بخش می باشد. شناسایی دشمنان طبیعی آفات مهم جنگی استان بوشهر نقش بسزایی در کاهش سموم ایفا می نماید. توسعه و ترویج گیاهان مرتعی و ارزش رجحانی و توسعه کاکتوس و یونجه های یک ساله می تواند در آینده مشکل کمبود علوفه را در استان برطرف نماید. در راستای توسعه هر چه بیشتر در استان طرح های تحقیقاتی ذیل به سازمان های اجرایی استان ارائه شده که در صورت تصویب کمک بزرگی در توسه پایدار استان خواهد داشت.

 

1- بررسی زوال تدریجی و عوامل تخریب جنگل های مانگرو  و ارائه راهکارهای عملی حفظ و حمایت از آنها در استان بوشهر.

2-      بررسي عوامل تخريب طبيعي و انساني و تاثیرات خشکسالی درختان و درختچه‌هاي مناطق حفاظت شده در استان بوشهر.

3-      علل خشكيدگي و زوال درختان بادام در منطقه كوه سياه.

4-      استفاده بهینه از پساب فاضلاب شهری جهت کاشت درختان غیر مثمر و زراعت چوب در  استان بوشهر.

5-      بررسی کاربرد هیدروژل های سوپر جاذب برای کنترل فرسایش خاک و توسعه جنگل کاری و فضای سبز در اراضی شیدار بالادست سدها. 

6-       بررسی روش های مناسب جذب و ذخیره رواناب های سطحی و پیشگیری از فرسایش خاک در اراضی شیبدار

7-      کاشت و توسعه فضای سبز و غیرمثمر در اراضی بالادست سدها.

8-      پیشگیری از سیلاب ها و ذخیره نزولات با تغییر ویژگی های فیزیکی خاک در راستای کاهش حجم نشست و گل و لای پشت سدها.

9-      تعیین نیاز آبی و کودی گیاه دارویی صبر زرد در استان بوشهر

10-   مناسبترین روش نگهداری آب برای توسعه گیاه صبر زرد در استان بوشهر

11-    بررسی اثرات سوپرجاذبه ها در توسعه گیاه صبر زرد در استان بوشهر

12-    تعیین دور آبیاری برخی گونه های مقاوم به خشکی جهت توسعه در مناطق خشک

13-   بررسی و توسعه درختچه سمنگ Tecomella undulate در مناطق خشک و نیمه خشسک

14-   بررسی گونه های مقاوم به شوری و خحشکی نظیر سالیکورنیا و توسعه آن در استان بوشهر

15-   استفاده از جلبک ها در تغذیه دام در مناطق ساحلی

16-   بررسی امکان توسعه و ترویج گیاه لگجی، اشک و لیسیوم در استان بوشهر

17-   مدیریت آفات، بیماری ها، علف های هرز و نهاده ها در مزارع گوجه فرنگی در استان بوشهر

18-   مدیریت درختان کهور ایرانی با تاکید بر حفظ و حمایت و توسعه کشت در استان بوشهر

19-   جمع آوری و شناسايی گونه های مختلف  راسته موريانه و بررسی امکان مبارزه بيولوژيکی با آن ها در استان بوشهر

20-    بررسی زوال تدریجی و عوامل تخریب جنگل های مانگرو  و ارائه راهکارهای عملی حفظ و حمایت از آنها در استان بوشهر

21-    شناسایی و بررسی بیونومیک  بند پایان  جوامع  جنگلی کنار در استان های جنوبی کشور

22-     شناسایی بندپایان و بررسی بیواکولوژی آفات مهم جوامع جنگلی کنار در جنوب ایران 

23-      استفاده از ضايعات نخل جهت ساخت تخته خرده چوب ( نئوپان )

24-     بررسي و ضعيت دوام چوب گونه هاي اكاليپتوس در مقابل عوامل مخرب دريايي در بندر بوشهر

25-    بررسي علل و مديريت خشكيدگي درختچه هاي بادام كوهي در منطقه كوه سياه دشتي از استان بوشهر

26-    پروژه مطالعه و كنترل جوندگان در اكوسيستمهاي شهري شهرستان بوشهر

27-    توليد علم در زمينه پيش‌آگاهي، پيش‌گيري (قرنطينه نباتي) و كنترل عوامل خسارتزاي زنده و غير زنده مهم در عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور

28-    شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها

29-   جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران

30-    جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوارگياهان دارويي

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0