يکشنبه, 6 فروردين 1402

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

  • Time : ۷:۱۸:۲۸
  • Date :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 
  • Visited: : 16
  • News Code : ۱۸۳۴۱۵
بهترین تمایل رضایت از سرنوشت است .امام علی(ع)
برگزاری دوره آموزشی نظارت و كنترل پروژه به كوشش عضو هیات علمی مركز تحقیقات وآموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر دوره آموزشی نظارت و کنترل پروژه به کوشش دکتر علی جعفری عضو هیات علمی این مرکز به صورت وبینار برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره با پروژه و مفاهیم  برنامه ريزي و كنترل پروژه، مدیریت پروژه ، معرفی استاندارد مدیریت پروژه، معرفی نرم افزارهای رایج برنامه ریزی و کنترل پروژه،  انواع تکنیک های برنامه ریزی پروژه، معرفی انواع منابع، مراحل برنامه ریزی به زبان ساده و کنترل پروژه آشنا شدند. در پایان به سوالات شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظارت و کنترل پروژه پاسخ داده شد.به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر دوره آموزشی نظارت و کنترل پروژه به کوشش دکتر علی جعفری عضو هیات علمی این مرکز به صورت وبینار برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره با پروژه و مفاهیم  برنامه ريزي و كنترل پروژه، مدیریت پروژه ، معرفی استاندارد مدیریت پروژه، معرفی نرم افزارهای رایج برنامه ریزی و کنترل پروژه،  انواع تکنیک های برنامه ریزی پروژه، معرفی انواع منابع، مراحل برنامه ریزی به زبان ساده و کنترل پروژه آشنا شدند. در پایان به سوالات شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظارت و کنترل پروژه پاسخ داده شد.

Ratings Average :  ۴.۶۷ |  Ratings Submitted :  ۳

Tags